4 กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านไอที

ปัจจุบันทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทุกคนต้องมีในชีวิตการทำงาน โดยคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักเพียงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Powerpoint, Excel เป็นต้น การเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นข้อได้เปรียบในชีวิตการทำงานและโอกาสในการทำธุรกิจ

  • เรียนการสร้างเว็บไซต์: ในสมัยก่อนการเรียนการพัฒนาเว็บไซต์และเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องอาศัยการอ่าน HTML การอ่านภาษา Java ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากทำให้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะในวงการโปรแกรมเมอร์ แต่ปัจจุบันมีแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตมากมายที่อำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป และมีปลั๊กอินเสริมช่วยในการออกแบบ เช่น WordPress การเรียนการสร้างเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนุกและทำได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน
  • เรียนการเขียนแอป: หากไม่ท้าทายมากพอ การเขียนแอปพลิเคชันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีใจรักด้านไอที เพราะในสมัยนี้คนส่วนมากมักใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต ตลาดแอปพลิเคชันจึงยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมาก และเป็นทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • เรียน Photoshop: การมีทักษะความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสามารถช่วยในการออกแบบโลโก้ ออกแบบป้ายโฆษณา การตกแต่งรูปภาพให้สวยงามเพื่อใช้ในงานโฆษณา การสร้างเว็บไซต์ ฯลฯ ซึ่งการมีทักษะนี้ติดตัวไว้ช่วยให้เรามีความสามารถพิเศษที่คนส่วนใหญ่ยังมองข้าม
  • เรียน Infographic: อินโฟกราฟิคเป็นรูปแบบสื่อที่กำลังได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก เพราะมีการนำเสนอที่เข้าใจง่ายผ่านแผนภาพ และตัวหนังสือที่มีความกะทัดรัด จับใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว การมีทักษะทำสื่อรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะในการทำโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ